89-561-01: ראייה ממוחשבת - שיעור השלמה יתקיים ביום רביעי 10.1.2018 בין השעות 20:00-18:00 בבניין 604 כיתה 14.

89-561-01: ראייה ממוחשבת - שיעור השלמה יתקיים ביום רביעי 10.1.2018 בין השעות 20:00-18:00 בבניין 604 כיתה 14.