89-255-01: תורת הגרפים - שיעור השלמה יתקיים ביום רביעי 10.1.2018 בין השעות 20:00-18:00 בבניין 507 כיתה 5.

89-255-01: תורת הגרפים - שיעור השלמה יתקיים ביום רביעי 10.1.2018 בין השעות 20:00-18:00 בבניין 507 כיתה 5.