שיעורי השלמה בקורס 89118 מבוא לחדו"א 1

ד"ר אפי כהן יקיים שיעורי השלמה בתאריכים הבאים:

14.1.18 משעה 17:00 - 17:45

21.1.18 משעה 17:00 עד 17:45

השיעורים יתקיימו בבנין 211 חדר 25

המרצה מבקש להודיע כי בשיעורי השלמה אלו ילמד חומר חדש ולכן השתתפותכם חשובה