89-919-01: מודלים הסתברותיים - הגשת התרגיל האחרון נדחתה ליום חמישי, 18 בינואר.

89-919-01: מודלים הסתברותיים - הגשת התרגיל האחרון נדחתה ליום חמישי, 18 בינואר.