89-220-07, אלגוריתמים 1 ביטול שיעור השלמה, שי גולן

יום ד', ה- 17.1.18 שיעור ההשלמה מבוטל