מלגת מנהיגי שוליך לסטודנטים המתחילים בשנת הלימודים תשע"ט