תכנית מצויינות - "צוקים"

בראשית חודש מרץ 2018 תשיק המחלקה את תכנית המצוינות החדשה "צוקים".

תכנית "צוקים" נועדה לשמש מסגרת גג לטיפוח מצוינות, הובלה ויזמות בקרב הסטודנטים לתואר ראשון במחלקה, ולעידוד סטודנטים וסטודנטיות מצטיינים ללימודי תואר שני במחלקה. ההצטרפות לתכנית תוצע ל – 10 הסטודנטים בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר בכל שנתון, באמצע השנה, ועל בסיס ציוני סמסטר א'. הסטודנטים שיתקבלו לתכנית ייהנו מתמיכה כספית, מפעילויות העשרה ייחודיות אשר יתקיימו במהלך שנת הלימודים אחת לחודש על "שעות מחלקה", ומחשיפה מוגברת לחברות מובילות בתעשייה במהלך חופשת הקיץ.

מצ"ב לעיונכם מסמך המכיל תיאור קצר של התכנית

בתחילת סמסטר ב' תפנה מזכירות המחלקה לסטודנטים בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר בכל שנתון, ותציע לסטודנטים אלו את האפשרות להצטרף לתכנית "צוקים". הסטודנטים אשר יצטרפו לתכנית יתבקשו לחתום על טופס קצר בו יביעו הסכמתם להשתתף בפעילויות התכנית כפי שתקבענה. מלגות העידוד למצוינות המוצעות במסגרת התכנית, יועברו לחשבונות הסטודנטים שיצטרפו לתכנית במהלך חודש מרץ.

 

בברכה וכל טוב,

מזכירות המחלקה למדעי המחשב