פתיחת קבוצת תרגול חדשות סמסטר ב' תשעח

הלן מועדי הקבוצות החדשות שנפתחו במס' קורסים-

תכנות מונחה עצמים:

89111-10- יום ד' 16-18, בר אדווה ישראל

אלגברה לינארית 2:

8911307,- יום ג', 9-10, עוזי חרוש

מבנה נתונים:

8912009- יום א' 14-16, מור סיני, קבוצה אשר מיועדת לתיכוניסטים, עד 10 סטודנטים יכולים להרשם לקבוצה זו.

8912010- יום ד', 16-18, מור סיני

 

ממתימטיקה בדידה 2:

89197-07, יום א', 12-13, תמר בר-און

89197-08- יום ג', 11-12, תמר בר-און

 

חשבון אינפ'י 2:

89-133-07, יום ג', 10-12, אורלי בארשבסקי

 

מודולים חישוביים:

89-123-08, ד', 18-20, קארין דהן

89-123-09, ה', 14-16 עקיבא קליינרמן

* אמורה להפתח קבוצת הרצאה נוספת במודלים חישוביים 89123, ביום ג', בין השעות 10-12

ניתן להרשם לקבוצות אלו בתקופת השינויים באופן עצמאי במערכת האינבר.

סטודנט אשר אין לו אפשרות לבצע שינוי לבד, מתבקש לפנות במייל למזכירות המחלקה נא לציין ש, ת.ז., מס' קבוצה שאתה רוצה לבטל ומס' קבוצה שאליה אתה רוצה להרשם:

מועדי תקופת השינויים 20-27/2/18, או ב- 4/3/18-14/3/18