סגל זוטר

שם
גב' שלומית אברהם
מר רועי אהרוני
מר ינאי אלעזר
גב' שני אלקובי
גב' מירב בן יצחק
ד"ר מירי בן ניסן
מר אלון ברוק
גב' מיקה ברקן
מר יצחק ברוך גולדשטיין
מר שי עקיבא גולן
מר דן גרשינסקי
ד"ר אומיד דוד
מר אייל דיין
מר יהושע דיסין
מר ארז הרטוב
גב' ענבל ויזל
מר נפתלי וקסמן
גב' מור ורד
ד"ר אלי חלסצ'י
מר רועי טוב
מר רועי יהושע
מר אבישי ינאי
גב' פריאל לוי
מר מנחם ליבוביץ'
מר אלעד מגד
מר דוד מס
מר אריאל נוף
גב' מור סיני
גב' צביה סילביה פוקס
ד"ר אורן קאפח
מר עופרי קידר
מר עקיבא קליינרמן
מר אריאל רוזנפלד