89220 אלגוריתמים 1 שיעור חזרה שי גולן

היום יום א', 11.2.18 יתקיים שיעור חזרה בין השעות 15-18 בנין 905 כיתה 63