89255 תורת הגרפים שיעור חזרה

יום ד', 14.2.18 יתקיים שיעור חזרה עם המרצה בין השעות 14-16, מיקום יפורסם בהמשך