8951202 ביולוגיה חישובית ביטול תרגול ראשון סמסטר ב'

יום א', 4.3.18 התרגול מבוטל