8967402 מערכות תבוניות שינוי מועד תרגול באופן קבוע

שלום

המחלקה מעוניינת לשנות את מועד התרגול ליום ב', ב-18:00.

על מנת לבצע שיוני זה יש צורך בהסכמה של כל הסטודנטים.

נא שלחו במייל אל hila.atia@biu.ac.il באם אתה מסכים או לא מסכים לשינוי זה, עד ה- 25.2.18 יום א'