קורס חדש: 89-541-01 - מר גיל תייר

/files/cs/shared/89-541_-_qvrs_khdsh_mvdh_vsylbvs.docx

מצ"ב פרטי הקורס וסילבוס.