קורס חבירה חדש- גילוי חריגות- 89628

שלום רב,

 

נפתח קורס בחירה חדש בסמסטר ב' תשע"ח, גילוי חריגות- 89628-01, יום ב', 18-20, בנין 505 כיתה 101, המרצה ד"ר אלי חלסצ'י.

 

הקורס שייך לאשכול השלמה לקורסי בחירה ולמגמת בינה מלאכותית

 

ניתן להירשם לקורס זה דרך מערכת האינבר

 

מצ"ב סילבוס /גילוי חריגות/