89231-07 מערכות הפעלה פתיחת קבוצת תרגיל חדשב

שלום רב,

נפתחה קבוצת תרגיל חדשה, 89-231-07, יום ב', 14-16, מתרגלת- מיכל חבאני, בנין 404 כיתה 114.

ניתן לבצע שינויים במערכת האינבר בין התאריכים 4.3.18-14.3.18.

 

בברכה,

מזכירות המחלקה למדעי המחשב