הודעה לסטודנטים שנה א' תואר ראשון

שלום,

יועץ שנה א' מבקש להעביר ברכתו לכלל הסטודנטים עם סיום מועדי א' ותחילת סמסטר ב'. בנוסף מבקש להזכיר כי לפי תקנון המחלקה (תקנון_) על כל סטודנט במחלקה לעמוד בתנאי ההתקדמות בתכנית אשר בין היתר כוללים דרישה למעבר (קרי, ציון סופי עובר בקורס) של לפחות 50% מקורסי החובה של שנה א' עד סוף השנה הראשונה ללימודים, כלומר לפני תחילת שנת הלימודים הבאה. כנגזר מכך מבקש להקפיד כי כל סטודנט אשר נכשל או לא ניגש למועד א' בקורס מסוים יגיע למועד ב' (אלא אם יש סיבה מוצדקת כמו מילואים או מחלה בחפיפה למועד ב').

בברכה,

המחלקה למדעי המחשב