89540 ביטול הרצאה ד"ר טניה פלוטקין

יום ב', 5.3.18 ההרצאה מבוטלת, שיעור השלמה יתקיים ב- 19.3.18 יום ב', בין השעות 9-11, בנין 504 כיתה 7