שינוי כיתה מבני נתונים - הקבוצה של מור סיני ביום רביעי

הכיתה שונתה באופן קבוע בקורס מבני נתונים של מור סיני (ביום רביעי בין 16-18) לבניין 207 חדר 1 החל ממחר 14/3.