89-646-01 – ד"ר נועה אגמון – שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 403 כיתה 67 (ימי ג' בשעה 10:00).

89-646-01 – ד"ר נועה אגמון – שינוי כיתה באופן קבוע: בניין 403 כיתה 67 (ימי ג' בשעה 10:00).