אלגברה לינארית 2

הכיתה בקורס אלגברה לינארית 2 (ד"ר היילברון (כהן) עדינה) בימי ב' בין השעות 11-14 שונתה באופן קבוע לבניין 304 כתה 2.