89-526-01: אלוריתמים דינמיים – שיעור השלמה יתקיים ביום שני 9.4.18 בין השעות 18:00-16:00 בבניין 216 חדר 201.

89-526-01: אלוריתמים דינמיים – שיעור השלמה יתקיים ביום שני 9.4.18 בין השעות 18:00-16:00 בבניין 216 חדר 201.