89541 כלים ושיטות לפיתוח , מר גיל תייר

יום ג', 10.4.18 ההרצאה מבוטלת