8958103-04 מערכות מסדי נתונים ביטול תרגולים

8958103, יום ב', 16.4.18 התרגול מבוטל

 

8958104, יום ג', 17.4.18 התרגול מבוטל