8912303 מודלים חישוביים ביטול תרגול- קארין דהן

יום א' ה- 15.4.18 התרגול מבוטל במידת הצורך יקבע שיעור השלמה בהמשך