8912306 מודלים חישוביים ביטול תרגול

יום ד', ה- 11.4.18 התרגול מבוטל, יש להכנס לתרגולים אחרים