89123909 שינוי מיקום חד פעמי היום יום ה' 12.4.18

8912309 תרגול במודלים חישוביים, מר עקיבא קליירנמן, באופן חד פעמי מיקום התרגול היום יום ה', 12.4.18 בין השעות 14-16, שונה והוא יהיה בבניין 305 כיתה 10

 

בברכה,

מזכירות המחלקה למדעי המחשב