8911307, תרגול, אלגברה לינארית 2 שינוי כיתה חד פעמי עבור יום ג', 17.4.18

שלום

 

ביום ג', 17.4.18 בין השעות 9-10, מיקום הכיתה שונה באופן חד פעמי לבנין 402 כיתה 63

 

בברכה,

מזכירות המחלקה למדעי המחשב