89120 מבני נתונים, שיעור השלמה ע"י מתרגלי הקורס, ביום ב',16.4.18

ביום ב', ה- 16.4.18 יתקיימו 3 שעורי השלמה ע"י המתרגלים, בין השעות 9-11 יש להגיע לאחד השעורים:

 

8912001, בנין 304 כיתה 2

8912002, בנין 402 כיתה 63

8912003, בנין 502 כיתה 28