89-581-02: שינוי כיתה: בניין 402 חדר 63.

קבוצת קורס 89581-02 - מערכות מסדי נתונים יום ג' שעות 12:00-14:00 סמסטר ב'

מרצה: ד"ר פלוטקין טטיאנה

הועבר מחדר 28 בבנין מ.ישראל-502

לחדר 63 בבניין יהדות-402