89-565-01: מצ"ב הודעה חשובה מפרופ' עידו דגן

89-565-01 – הבנת הטקסטים: זוהי הודעה מפרופ' עידו דגן:

שלום - שלב 2 בפרויקט של הקורס פורסם. הוא כלול עכשיו בקובץ תיאור הפרויקט (לינק באתר). הגשה והצגה ב-24.5.