8912009 מבנה נתונים, שיעור השלמה, מור סיני

יום ב', ה- 14.5.18 יתקיים שיעור השלמה בין השעות 9-11 בנין 216, (בנין מדעי המחשב) חדר 201 (קומה מעל מזכירות המחלקה)

 

בברכה,

מזכירותה  המחלקה למדעי המחשב