89-674-01 – מבוא למערכות תבוניות – אין הרצאה ביום שני 14.5.18.

89-674-01 – מבוא למערכות תבוניות – אין הרצאה ביום שני 14.5.18.