89-120-09 מבני נתונים, שי גולן שיעור השלמה

יום ד', 16.5.18 יתקיים שיעור השלמה בין השעות 18-20, בנין 105 כיתה 5