89225-03-05-06 שיעור השלמה יצחק ברוך גולדשטיין

יום ד', 16.5.18 יתקיים שיעור השלמה יש להגיע לאחת השעות, 18-19 או 19-20, בנין 213 כיתה 4