8932203 אלגוריתמים 2 , שי גולן

יום ד', ה- 23.5.18 יתקיים שיעור השלמה בין השעות 18-20 בנין 507 כיתה 5