שיעוריו של פרופ' בני פנקס מבוטלים ביום ראשון 27.5.18 וביום שני 28.5.18:

שיעוריו של פרופ' בני פנקס מבוטלים ביום ראשון 27.5.18.

89-451-01: סמינר מתקדם באבטחה.

89-437-01: סמינר אביב באבטחה.

89-657-01: חישוב בטוח.

 

89-439-01: סמינר אתגרי אבטחה – בוטל הסמינר של פרופ' בני פנקס ביום שני  28.5.18.