89-511-03 – למידת מכונה – שיעור השלמה יתקיים ביום רביעי 23.5.18 בין השעות 20:00-18:00 בבניין 213 כיתה 4.

89-511-03 – למידת מכונה – שיעור השלמה יתקיים ביום רביעי 23.5.18 בין השעות 20:00-18:00 בבניין 213 כיתה 4.