89-225-02 – סיבוכיות – שיעור השלמה יתקיים ביום שני 28.5.18 בין השעות 12:00-9:00 בבניין 305 כיתה 10.

89-225-02 – סיבוכיות – שיעור השלמה יתקיים ביום שני 28.5.18 בין השעות 12:00-9:00 בבניין 305 כיתה 10.