89-322-01-02: שיעורי השלמה יתקיימו:

89-322-01-02: שיעורי השלמה יתקיימו:

ביום שני 28.5.18 בין השעות 11:00-9:00 בבניין 402 כיתה 63.

ביום שני 4.6.18 בין השעות 11:00-9:00 בבניין 402 כיתה 63.