89-322-01-02: ביטולי שיעורים בימי שני ובימי רביעי:

89-322-01: ביטולי שיעורים בימי שני  11.6.18 ו- 18.6.18.

89-322-02: ביטולי שיעורים בימי רביעי  13.6.18 ו- 20.6.18.