89123-04-05-06 מודלים חישוביים ביטול תרגולים

89123-04-05-06, תרגולים אלו ב- 23.5.18 וב- 24.5.18 מבוטלים

תרגולים 89123-07-08 ביום ה' ה- 24.5.18 ב- 14:00 וב-16:00 מתקיימים כרגיל