89-322-01-02: אלגוריתמים 2: ביטולי הרצאות של פרופ' עמיהוד אמיר:

89-322-01-02: אלגוריתמים 2: ביטולי הרצאות של פרופ' עמיהוד אמיר:

89-322-01: ימי שני 11.6.18 וגם 18.6.18

89-322-02: ימי רביעי 13.6.18 וגם 20.6.18.