8919701 מתמטיקה בדידה 2 שיעור השלמה

יום ד', 6.6.18 יתקיים שיעור השלמה בין השעות 18-20, בנין 211/2 כיתה 25