8958102 מערכות מסד נתונים ביטול תרגול

התרגול יום ג', 5.6.18 מבוטל