8927605 שיטות נומריות מרדכי יעקב שיעור השלמה

יום ד', 6.6.18 שיעור השלמה בין השעות 18-20 בנין 402 כיתה 63