89485 סמינר בהבנת טקסט, פרופ' דגן עידו, שיעור השלמה

יום ב', 11.6.18 יתקיים שיעור השלמה בין השעות 9-11 בנין 502 כיתה 25