8919701 מתמטיקה בדידה 2 שירה גילת

יום ד', 13.6.18 שיעור השלמה בין השעות 18-20, בנין 213 כיתה 4