8913302 חשבון אינפ'י 2 שינוי כיתה חד פעמי, ארז שיינר

יום ה', 7.6.18 באופן חד פעמי, הרצאה בין השעות 16-18, שינוי מיקום כיתה חד פעמי בנין 305 כיתה 10