895810203 מערכות מסדי נתונים ביטול תרגולים

יום ב' וג' ה- 11.6-12.6 התרגולים מבוטלים